Aircoservice

WERKING VAN HET AIRCOSYSTEEM

De airconditioning van de auto is een samenspel tussen verwarming en de circulatie van het koudemiddel. Hierdoor kan de gewenste temperatuur worden aangehouden onafhankelijk van de weersomstandigheden. Hierdoor is een airconditioning een belangrijke factor voor wat betreft rijcomfort maar veel meer wat betreft de veiligheid.

Compressor

 1. Compressorkoppeling
 2. Condensor/koeler
 3. Ventilator
 4. Filter/droger
 5. Verdamper
 6. Ventilator
 7. Expansieventiel

-  In de compressor (1 en 2) wordt het gasvormige koudemiddel (kleur rood) samengeperst onder hoge druk en naar de condensor (3) geperst. 
- Het opgewarmde koudemiddel wordt door de condensor gepompt waar het wordt afgekoeld door de rijwind en/of de ventilator (4).
- Door deze afkoeling/temperatuurverlaging wordt het koudemiddel vloeibaar (kleur rood/geel)

- Het vloeibare koudemiddel stroomt onder hoge druk (kleur geel) via de filter/droger (5) naar het expansieventiel (8).
- Het expansieventiel verlaagt de druk door een geringe hoeveelheid koudemiddel door te laten (kleur donkerblauw)

-  In de verdamper (6) wordt het koudemiddel weer gasvormig (kleur donkerblauw/lichtblauw) omdat het warmte onttrekt aan de warme lucht in het interieur.
- Bij de verdamper ontstaat vervolgens koele lucht welke d.m.v. de ventilator (7) het interieur wordt ingeblazen.

- Na de verdamper gaat het gasvormige koudemiddel (kleur lichtblauw) wederom door het expansieventiel (8) waarna het gehele proces wederom opnieuw begint.

 

Circulatie van het koudemiddel
De onderlinge componenten van de koudemiddelcirculatie zijn door slangen/aluminium buisjes met elkaar verbonden en vormen een gesloten systeem. In dit systeem circuleert het koudemiddel, aangedreven door een compressor. Het systeem wordt in twee segmenten opgedeeld namelijk: het deel tussen de compressor en het expansieventiel. Dit deel noemt men de hogedrukzijde (kleur geel rood). Het deel tussen het expansieventiel en de compressor noemt men de lagedrukzijde (kleur blauw).


Preventieve check
De airconditioning kan (moet) in alle jaargetijden gebruikt worden. De auto airco heeft naast het regelen van de temperatuur in de auto, de functie om de aanwezige lucht in de auto te conditioneren en de lucht vochtigheid te regelen. Een hoge lucht vochtigheid in de auto betekent een benauwd en onprettig gevoel. In vochtige jaargetijden betekent dit dat de ramen zeer regelmatig beslaan en dit komt de veiligheid niet ten goede.

In combinatie met de verwarming is de auto airco altijd te gebruiken. U kunt zelf de gewenste temperatuur instellen waarbij u zich prettig voelt hetgeen de veiligheid ten goede komt. Dit maakt het mogelijk dat u in de zomer voor koele droge lucht kunt kiezen en in de winter voor verwarmde droge lucht.

Met andere woorden: het is dus van belang zowel in de zomer als in de winter een goed werkende airconditioning in uw auto te hebben


Airco service beurt
Een airco service beurt moet in ieder geval iedere 2 jaar worden uitgevoerd en dient als een grondige controle van het complete airco systeem. Bij deze service beurt worden hoge en lage druk, de uitstroomtemperatuur en het interieurfilter gecontroleerd c.q. vervangen.Verder worden alle belangrijke componenten gecontroleerd. Het systeem wordt helemaal leeggehaald en gevacumeerd en voorzien van nieuw/schoon koudemiddel en de juiste hoeveelheid.

Wat gebeurt er bij een airco service beurt:

 • Leeghalen van het systeem / afzuigen van het koudemiddel
 • Eventueel filter/droger vervangen
 • Systeem vacumeren / vocht wordt hierdoor uit het systeem verwijderd
 • Alle onderdelen worden visueel gecontroleerd
 • Compressorolie wordt bijgevuld
 • Wanneer nodig wordt contrastvloeistof toegevoegd
 • Het aircosysteem wordt met het voorgeschreven koudemiddel en de juiste hoeveelheid gevuld
 • Interieurfilter word gecontroleerd en indien nodig vervangen
 • Het syteem wordt gecontroleerd op lekdichtheid en werking d.m.v drukmeting en uitstroomtemperatuur
 • Aanbrengen van een onderhoudssticker in motorcompartiment

Contrastvloeistof is een fluoriserende vloeistof dat wanneer nodig door ons wordt toegevoegd om eenvoudige lekkages op te kunnen sporen met een UV lamp. De vloeistof vermengt zich in het airco systeem met het koudemiddel en de compressorolie en wordt zodoende door het gehele systeem getransporteerd. Bij lekkage zal de contrastvloeistof naar buiten lekken en daardoor zichtbaar worden. Hierdoor is de lekkage gelokaliseerd en kan het probleem verder opgelost worden.


TIPS VOOR GEBRUIK:

1.  Minimaal 1 x per 2 jaar onderhoud aan de airco is noodzakelijk. Dit is noodzakelijk omdat een airco systeem ongeveer 10% koudemiddel per jaar verliest. Bij te weinig koudemiddel trekt het systeem vocht aan, dit is zeer schadelijk voor het airco systeem. Tevens bestaat er kans dat de compressor heet / te heet wordt hetgeen een dure reparatie met zich meebrengt.

2. Zet uw auto airco minstens 1 x per week aan (zeker 10 minuten). Ook in de winter. Dit is noodzakelijk omdat afdichtingen anders uitdrogen en daardoor stuk gaan waardoor het systeem gaat lekken. De ervaring heeft geleerd dat de meeste auto airco’s stuk gaan omdat deze niet of te weinig gebruikt worden.

3. Zet uw auto airco 5 minuten voordat u de motor afzet uit om te voorkomen dat er schimmel en bacteriën kunnen ontstaan bij de verdamper (vocht). Wel ventilator aan laten staan om te ventileren. Bij warm weer eerst de ramen even openzetten voordat u de auto airco aanzet. De warmte is dan voor een groot deel uit de auto zodat de airco minder hard hoeft te werken om het interieur te koelen.


Reinigen/ Ultrasoon reiniging:
Door de verzameling van bacteriën, schimmels en andere micro-organismen op de verdamper kan een muffe geur ontstaan en kunnen allergische reacties worden opgeroepen. De verdamper is ingebouwd onder het dashboard en geïntegreerd in het ventilatiesysteem. Deze moeilijk toegankelijke plaats biedt met zijn donkere en vochtige omgeving de ideale omstandigheden voor het ontstaan van bacteriën, schimmels en micro-organismen.

De basis hiervoor wordt gevormd door vuildeeltjes uit de omgevingslucht die blijven plakken op de lamellen van de verdamper. Deze ongewenste stoffen komen via het ventilatiesysteem in het gehele voertuiginterieur terecht. Bij veel mensen veroorzaken deze stoffen allergische reacties (niezen, hoesten, tranende ogen). Door de micro-organismen ontstaat tevens een muffe, onaangename geur.

Door de verdamper regelmatig te desinfecteren worden de aanwezige micro-organismen langdurig gedood.
 

Muffe Geur /Interieurfilter:
Als oorzaak komen een verouderd interieurfilter en/of een vervuilde verdamper in aanmerking. De vuildeelties die door het interieurfilter worden tegengehouden reageren in de loop van de tijd met de luchtvochtigheid. Bij een te oud filter kan dit resulteren in het ontstaan van onaangename geuren.  Door de verzameling van bacteriën, schimmels en andere micro-organismen op de verdamper, kan een muffe geur ontstaan en kunnen allergische reacties worden veroorzaakt. Dit probleem kan worden opgelost resp. worden voorkomen door het filter reqelmatiq te vervanqen en de verdamper gereqeld te desinfecteren

 

Spoelen van het aircosysteem:

 

Wanneer een compressor van een airco-installatie defect gaat, dan kunnen er, afhankelijk van het soort defecten, heel wat metaaldeeltjes in circulatie in het aircosysteem geraken. Hierdoor wordt het hele systeem vervuild en kan er niet zomaar een andere compressor geplaatst worden, want dan zal deze onmiddellijk opnieuw schade oplopen door de rondzwevende metaaldeeltjes. Vandaar dat men het aircosysteem eerst grondig moet spoelen of 'flushen'.

Gevolgen van niet-spoelen

Door verontreinigde olie en metaaldelen kunnen expansieventielen en orifice tubes verstopt raken. Vervuilde olie en slijtdelen kleven tegen de binnenzijde van leidingen en kanalen van aircocomponenten. Dit soort van verontreinigingen zullen tijdens een normale servicebeurt niet verwijderd worden en kunnen een grote invloed hebben op de werking van het aircosysteem. Vervuilde olie en slijtdelen kunnen ook aan de compressordelen kleven waardoor op langere termijn compressorschade kan ontstaan.

Grondige reiniging

Onder spoelen wordt verstaan het verwijderen en inwendig reinigen van een aircosysteem. Dit betekent, verwijderen van alle oliën, metaal en niet-metaaldelen, en alle andere schadelijke stoffen. Het is immers niet mogelijk om met een standaardservicebeurt dit soort van verontreinigingen te verwijderen uit het systeem. Onderdelen zoals compressor en expansieventielen zijn zeer gevoelig voor dit soort van verontreinigingen. Bovendien heeft men soms geen enkel idee meer over de nog aanwezige hoeveelheid olie in het circuit. 

 

Spoelen met behulp van koudemiddel

Hierbij worden de diverse systeemcomponenten aan elkaar gekoppeld door middel van speciale adapters, waarna er koudemiddel pulserend en tegen zeer hoge snelheid (speciale toestelsoftware) doorheen wordt gepompt. Het servicestation moet in veel gevallen worden aangepast om deze extra optie te kunnen gebruiken. Het koudemiddel neemt bij de spoelcyclus het losse vuil en olie uit de componenten mee en wordt in het servicestation door middel van speciale filters voor hergebruik gefilterd.Met R134a kan dus een goed spoeleffect worden bekomen, maar dan wel in vloeibare vorm. Daarom is de eerste vereiste dat er voldoende koudemiddel in vloeibare vorm aanwezig is in het apparaat om tot een goede spoeling te komen. Bovendien heeft spoelen langs de gebruikelijke voertuigaansluitingen geen zin. Deze nippels bevinden zich namelijk nooit aan het uiteinde van het gehele circuit, maar ergens in het midden van de hogedrukzijde en in het midden van de lagedrukzijde. Zou men langs één nippel het koudemiddel erin jagen en langs de andere er weer uit, dan heeft men ongeveer slechts de helft van het circuit gespoeld.Daarom moet de compressor eerst worden verwijderd en vervolgens via de vrijgekomen twee aansluitingen worden gekoppeld. Hiervoor zijn door de jaren heen tal van aansluitnippels en adaptatieonderdelen ontwikkeld die meestal verzameld zijn in een universele spoeladapterset 

 

Spoelen van een aircosysteem kan alleen door een volledig open systeem. In het voertuig zelf zitten echter heel wat obstakels die een zorgvuldige spoeling belemmeren. Hiervoor dienen een aantal aircocomponenten tijdens het spoelproces overbrugd te worden.
De compressor. Indien beschadigd dient deze altijd vervangen te worden. Indien niet beschadigd dient deze sowieso overbrugd te worden voor bovenstaande reden.Het expansieventiel. Dit is een te nauwe doorlaat die het correct spoelen onmogelijk maakt, dus moet dit overbrugd worden. Hiervoor zijn tal van adapters ('expansieventielbridges') beschikbaar.In het geval van een capillair (orifice tube) in plaats van een expansieventiel moet het filter van het capillair worden verwijderd.Het filterdrogerelement. Ideaal zou zijn dit te verwijderen en te spoelen zonder filter. Het is echter niet eenvoudig die steeds te kunnen overbruggen. Voor de erge gevallen wordt aangeraden een oude filter te openen, het interieur eruit te halen en vervolgens weer dicht te lassen, en dit dan als flushing tool te gebruiken.